กิจกรรม

กิจกรรมแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายอนุวัตน์ โสภาจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเหล้า

รับมอบนโยบายการแก้ไขปัญหายาสพติด

วันที่ 24  พฤศจิกายน 2565  เวลา 10.45 น.  ว่าที่ ร.ต. รักชัย  เลิศสุบิน  นายอำเภอเพ็ญ  เป็นประธานในพิธีรับมอบนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสติด ให้กับ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า    ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

กิจกรรมยกเสาเอกบ้านผู้ยากไร้ ม.13

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565  เวลา 09.19 น.  ว่าที่ ร.ต.รักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอเพ็ญ เป็นประธานในพิธียกเสาเอกบ้านผู้ยากไร้  จำนวน 1 หลัง  คือ รายนายสัน รักษานนท์  บ้านดอนเงิน  หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเหล่า  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  โดยได้รับงบประมาณจากกองสลาก ซึ่งเป็นนโยบายแก้จนของปลัดกระทรวงมหาดไทย

 

 

ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาระบบน้ำประชาหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30น.นายอนุวัตน์ โสภาจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เป็นประธานประชุมคณะกรรมการระบบน้ำประปาหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขเบื้องต้น ณ ห้องประชุม อบต.บ้านเหล่า

ตัดกิ่งไม้บริเวณข้างถนนเพื่อป้องกันอันตราย

เนื่องจากห้วงนี้เกิดฝนตกฟ้าร้องพายุลมแรงทุกวัน ซึ่งอ่าจเป็นสยเหตุให้ ไฟฟ้าดับ หรือกิ้งไม้หัก หรือต้นไม้โคนล้มได้ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตพบลบ้านเหล่า ลงพื้นที่ ตัดกิ่งไม้บริเวณข้างถนนในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า เพื่อป้องกันอันตรายดังกล่าว

สำรวจถนนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ

นายอนุวัตน์ โสภาจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า พร้อมทีมงานผู้บริหาร ประธานสภา,ท่านปลัด,รองปลัด,หัวหน้าป้องกัน ลงพื้นที่สำรวจถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ เส้นบ้านเหล่า-อำเภอเพ็ญ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565

ประชาคมหมู่บ้านเพื่อขอมติเห็นชอบถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า

นายอนุวัตน์ โสภาจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า พร้อมด้วย ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า หัวหน้าส่วนราชการบ้านเหล่า และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ประชาคมหมู่บ้านเพื่อขอมติเห็นชอบถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ให้แก่ องค์การบริหาร่วนตำบลบ้านเหล่า ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึง 5 กันยายน 2565

โครงการรักษ์สุขภาพไตในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายอนุวัตน์ โสภาจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า เปิดโครงการรักษ์สุขภาพไตในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง เพื่อให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ทำบุญตักบาตร ทุกวันพระ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 นายอนุวัตน์ โสภาจิตร พร้อมด้วยผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.ประธานสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลบ้านเหล่า ร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ณ วัดสว่างแสงอรุณ