กิจกรรม

โครงการไฟฟ้าร่วมใจชุมชน ปรับปรุงระบบจ่ายไฟแรงสูงแรงต่ำ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายอนุวัตน์ โสภาจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเพ็ญ อบต.สุมเส้า อบต.เตาไห ร่วมกิจกรรมโครงการไฟฟ้าร่วมใจชุมชน ปรับปรุงระบบจ่ายไฟแรงสูงแรงต่ำ โดยมีการดำเนินการตัดกิ่งไม้สายทางบ้านดุง-สุมเส้า เริ่มต้นจากสะพานปล เป็นต้นไป

 

จกรรม

 

 

กิจกรรม ทำความสะอาด big cleaning day

วันที่10 ส.ค65 เวลา13.00 น. ผู้บริหาร พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานจ้า ร่วมกิจกรรม ทำความสะอาด big cleaning day ณ วัดศรีพันดอน ม. 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 256

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายอนุวัตน์ โสภาจิตร นายก อบต.บ้านเหล่า พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมวุฒาธิคุณ ที่ว่าการอำเภอเพ็ญ

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ทำบุญวันพระ พบปะประชาชน ประจำปี 2565

ผู้บริหาร ผู้นำชุมชุน ข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชน ตำบลบ้านเหล่า ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดป่าสามัคคีธรรม ตามโครงการงดเหล่าเข้าพรรษาทำบุญตักบาตร เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565

โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายอนุวัตน์ โสภาจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า พร้อมด้วยผู้บริหาร กำนันตำบลบ้านเหล่า ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภา อบต.บ้านเหล้่า สมาชิกสภา อบต.บ้านเหล่า อสม ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประชาชน ในเขตพื้นที่บ้านเหล่า ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณสระบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 12 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี รักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอเพ็ญ  เดินทางมาเป็นประธานในพิธี
+40
ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณา
โปรโมทโพสต์
ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น
แชร์

โครงการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

โครงการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2565 จำนวน 13 หมู่บ้าน

กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ทำบุญวันพระ พบปะประชาชน ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายอนุวัตน์ โสภาจิตร พร้อมด้วยผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.ประธานสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง พร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลบ้านเหล่า ร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา ณ วัดบ้านโคกแสงสว่าง หมู่ที่ 7 และหมู่ 12

 

โครงการสับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือกออก ประจำปี 2565

นายอนุวัตน์ โสภาจิตร นายก อบต.บ้านเหล่า มอบทรายอะเบท ให้กับผู้นำชุมชน จำนวน 13 หมู่บ้าน ตามโครงการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

โครงการอบรมเรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน และการปลุกพืชสมุนไพรในชุมชน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายอนุวัตน์ โสภาจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เป็นประธานในพิธีฝึกอบรมการทำสบู่ และลูกประคบ จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า จำนวน  13 หมู่บ้าน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 80 ราย วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเล็งเห็นเล็งเห็นความสำคัญของพืชสมุนไพรพื้นบ้านของเราเอง   และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน   ที่สำคัญสามารถนำไปผลิตเป็นสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนด้วย

โครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2565

นายอนุวัตน์ โสภาจิตร นายก อบต.บ้านเหล่า พร้อมด้วยรองนายก อบต.บ้านเหล่า เลขานุการนายก อบต.บ้านบ้านหล่า ลงพื้นที่มอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี 2565 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ดำเนินการโดย สภาองค์กรชุมชน ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเพ็ย จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565