จัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนศรีสมบรูณ์ หมู่ที่ 11 จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน2565)

ประกาศรายไตรมาสที่3 (เม.ย.65-มิ.ย.65)26072565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคา – มีนาคา 2565)

ประกาศรายไตรมาสที่2 (ม.ค.65-มี.ค.65)26072565

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565)

ประกาศรายไตรมาสที่1 (ต.ค.64-ธ.ค.64)26072565