จัดซื้อ-จัดจ้าง

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบจ่ายน้ำประปา และขยายท่อเมนต์ 3 นิ้ว บ้านดอนเงิน หมู่ที่ 11

โครงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบจ่ายน้ำประปา บ้านดอนเงิน ม.1113062565_compressed