ติดต่อ อบต.บ้านเหล่า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

 เลขที่ 218 หมู่ 2 ต.บ้านเหล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150

เบอร์โทรศัพท์ 042-219575 โทรสาร 042-146767

Website : www.banlaophen.go.th

Email : Abtbanlao946@gmai.com

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน

นายก อบต.     042-219575 ต่อ 1

กองคลัง         042-219575 ต่อ 2

                                        สำนักปลัด,กองสวัสดิการฯ       042-219575 ต่อ 3

 กองช่าง          042-219575 ต่อ 4

กองการศึกษา   042-219575 ต่อ 5

 

 

     แผนที่ดาวเทียม